info@matisek.sk | +421 915 313 887
Prihlásenie | Registrácia

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu sa riadia nižšie uvedeným nákupným poriadkom, tiež aj platnou legislatívou a obchodnými zvyklosťami. Väčšina ponúkaného tovaru pochádza od autorizovaných dovozcov a oficiálnych distribútorov pre ČR a SR. Je najvyššej kvality a je na tento tovar poskytovaná plná záruka podľa platných legislatívných predpisov a podľa záručných podmienok výrobcov či dovozcov.

Objednávanie tovaru: Odoslaním internetovej objednávky vybraného tovaru zákazník potvrdzuje záväznosť jeho objednávky a vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami dodávateľa. Pokiaľ zákazník pri zadávaní objednávky správne vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ňu doručená kópia objednávky ako potvrdenie zapísania objednávky do objednávkového systému e-shopu. Pokiaľ nepríde kópia objednávky na zadanú e-mailovou adresu, v najbližšom možnom termíne nás kontaktujte. 
Objednávať tovar možno tiež telefonicky alebo e-mailem. 
Objednávka je vždy považovaná za záväznú pre obe strany, nie je dohodnuté inak.
Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamžiku prevzatia objednaného tovaru.

Storno objednávky zo strany nakupujúceho:

Objednávku možno stornovať telefonicky, prípadne e-mailom, pokiaľ je stav objednávky prijatá a tovar nebol expedovaný. V prípade neskoršieho zrušenia objednávky má dodávateľ nárok na náhradu škody, predovšetkým preukázateľných nákladov spojených s expedíciou tovaru. V prípade, že zákazník už vyexpedovanú zásielku stornuje/neprevezme, je povinný uhradiť náklady na dopravu vo výške za dopravu k zákazníkovi + za dopravu naspäť , teda dvojnásobok čiastky, ktorá bola zákazníkovi faktúrovaná na objednávke).

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Prevádzkovateľ internetového obchodu má právo stornovať objednávku alebo jej časti v prípade, že sa objednaný tovar počas vybavovania objednávky prestane vyrábať alebo dodávať na trh, prípadne sa výrazným zpôsobom zmení jeho cena. O storne objednávky bude zákazník informovaný. Pokiaľ už hodnotu objednaného tovaru v stornovanej objednávke uhradil, bude mu príslušná čiastka vrátená v najbližšiom možnom termíne.

Dodanie tovaru:

Tovar uvedený ako skladom je štandartne expedovaný do 1-2 pracovných dní. Ostatný ponúkaný tovar je prevažne väčšinou expedovaný v rozmedzí 5-14 dní. U menej bežného alebo problematického tovaru však tieto termíny nemusia byť zaručené, lebo závisí na ďalších distribútoroch a dovozcoch. V prípade nedostupnosti tovaru alebo dlhšej dodacej lehote môže zákazník stornovať objednávku telefonicky alebo e-mailom bez akých koľvek sankcií z našej strany.

Podrobnejšie viď záložka Platba a doprava

Forma platby

  • Platba za tovar objednaný prostredníctvom systému je realizovaná dobierkou pri doručení objednávky alebo v hotovosti na odberných miestach
  • Naša spoločnosť si vyhradzuje právo umožniť vybraným zákazníkom odber tovaru "na faktúru".

Záruka a reklamácia

Všetok ponúkaný tovar pochádza od autorizovaných dovozcov a oficiálnych distribútorov pre ČR,SR a EUROPU, je najvyššej kvality a je naň poskytovaná plná záruka podľa platných legislativných predpisov a podľa záručných podmienok výrobcov. Minimálne však v dĺžke 24 mesiacov.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy – vrátenie tovaru

Tovar nemožno vrátiť podľa odstavca nížšie v prípade, že si zákazník prevzal tovar osobne v obchode.
Tovar nemožno vracať v prípade, že kupujúcím je firma (podnikateľ, právnická osoba), alebo kúpna zmluva sa riadi podľa Obch. zák. Pri tovare kúpeného prostredníctvom internetového obchodu má kupujúci – nepodnikateľ-fyzická osoba podľa Obč. zák. právo do 14 dní od doručenia tovaru na jeho vrátenie bez udania dôvodu. Tovar nesmie byť žiadnym zpôsobom poškodený, niesť znaky používania či inak znehodnotený a musí byť zabalený v originálnych obaloch spolu so všetkým príslušenstvom. Ku tovaru musia byť priložené všetky dokumenty a to vrátane faktúry a záručného listu. Následne bude zákazníkovi prevedená príslušná čiastka, ktorá bude znížená o poštovné a ďalšie preukázateľné náklady spojené predovšetkým s expedíciou.

Ochrana osobných údajov:

obchod si váži dôveru svojich zákazníkov a zaväzuje sa, že bude chrániť ich dáta, ktoré musela byť uvedené pre realizáciu objednávky. Tieto dáta nebudú v žiadnom prípade poskytnuté tretej osobe, s výnimkou úverovéj spoločnosti pri žiadosti zákazníka o úver. Prevádzkovateľ využije dáta iba pre bežnú komunikáciu so zákazníkom.

Zodpovednosť za správnosť údajov

Dodávateľ upozorňuje, že informácie na webových stránkach sú z časti preberané od tretích strán a môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť teda nemôže bezvýhradne garantovať správnosť ich obsahu. Dodávateľ nenesie voči inej strane zodpovednosť za škody, zpôsobené použitím informácií z internetového obchodu alebo odkazovaných webových stránok.

 

 


Garancia kvality

Rychlé vybavenie objednávky

Odborné poradenstvo